Výrobky

Pár ukážok vyhotovených výrobkov, za použitia rôznych postupov a materiálov , určených pre rôzne využitie.