Viacúčelové zásuvkové rozvadzače

 

- samostatný zásuvkový rozvádzač

+ pre riadenie verejného osvetlenia

+ pre riadenie prečerpávacej šachty odpadných vôd