Príklady použitia

Prečerpávacie stanice, / šachty / , sa navrhujú  tam, kde je potrebné preklenúť výškový rozdiel čerpaním určitého média z bodu  A do bodu B. Jedná sa prevažne o spláškové odpadové vody, dážďové, užitkové , pitné vody a iné média.

Prečerpávacie stanice, / šachty / , či čerpacie stanice sú kompaktné objekty, ktoré musia splňať určité technické parametre a požiadavky odberateľa.

 

Riadenie čerpadiel pre jednojamové použitie.

 

Riadenie čerpadiel v režime prečerpávania z jednej jamy do druhej.

 

Princíp riadenia a prenosu dát jednej stanice.

 

Kontinuálne vyhodnocovanie a riadenie jednotlivých prečerpávacích staníc na základe výšky hladín.

 

  • poruchové stavy hlásené na mobilné zariadenie
  • monitoring a riadenie z PC