Lon Brain 5000

 

Pre sledovanie a dozorovanie stavov prečerpávacích staníc ,

je možné k systému Lon Brain 2000 pripojiť prídavné zariadenia Lon Brain 5000, ktoré zabezpečujú nasledovné funkcie.

 -  hlásenie požadovaných stavov na mobilné zariadenie

-  on-line prenos a monitoring na PC s vizualizáciou všetkých parametrov