Automatické riadenie čerpadiel

  Lon Brain 2000

 

Hlavné vlastnosti :

 

 inteligentné vyhodnocovanie stavu plavákov

automatické ovládanie čerpadiel

ochrana pred prehriatím čerpadiel

monitorovanie stavu olejovej upchávky

možnosť komunikácie po LONWORKS® zbernici

výhodná cena oproti starším systémom riadenia staníc

Možnosti systému :

 

Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Riadenie jedného , alebo viac čerpadiel na základe štyroch plavákov

Inteligemtné vyhodnocovanie stavu plavákov

Automatická vlastná kontrola

Štart motorov s autonómnym prepínaním hviezda – trojuholník

Signalizácia stavu riadeného systému

Vyhodnocovanie stavu teploty vinutia a jeho ochrana

Monitorovanie stavu olejovej upchávky a jeho vyhodnotenie

Kontrola sledu a prítomnosti fáz

Pretočenie čerpadiel po 30 dňoch nečinnosti na 1,5sec.

Striedanie motorov po 6 hodinách

Generovanie interného, alebo externého alarmu

LED signalizácia činnosti na ovládacom paneli

Manuálny štart a zastavenie motorov tlačidlom , aj cez DO

Možnosť diaľkového ovadania z velínu, alebo z hlavného rozvádzača

Ovládanie a kontrola motorov až do 15kW

Alternatívne pripojenie záložnej batérie

Rýchla a jednoduchá montáž a servis

Rozsah pracovných teplôt od -30° do 80° Celzia

Kvalitné prevedenie zo špičkových komponentov

 
Popis funkčných blokov :

 

4 úrovňový plavákový systém. Vyhodnocovanie prebieha na logickej úrovni

Vyhodnocovanie sledu fáz trojfázového systému. Pri narušení sledu fáz je generovaný ALARM. BRAIN je týmto stavom blokovaný

Di sondy monitorujú množstvo vlhkosti v olejovej upchávke motora. Možné stavy:

  • Stav olejovej upchávky je vyhovujúci
  • Prienik vlhkosti do upchávky - volať servis
  • Prienik vody do upchávky - vypne sa príslušný motor

Kontrola tepelných poistiek motora každé 3 sekundy. V prípade poruchy:

  • vypne motor
  • generuje ALARM
  • riadi činnosť 2. Motora

Vizuálna signalizácia stavu riadiaceho a riadeného systému pomocou 12 LED diód.

Akustická signalizácia poruchového stavu

Manuálne ovládanie systému pomocou 3 tlačidiel nekladie veľké nároky na obsluhu. Ovládanie je veľmi jednoduché

Rozbeh motora v zapojení hviezda (2 sekundy pre 5 KW motor). Chod motora v zapojení trojuholník. 0,5 sek. pauza medzi rozbehom a chodom

Diaľková signalizácia beznapäťovým kontaktom

Akustický alebo vizuálny externý alarm