Prúdové chrániče typ RX -

                                                 

                                     RX-LB                           RX-L                     RX-RCBO           RX-RCBO-1m

Prúdové chrániče RX-LB
 bez DPH s DPH
Dvojpólové prevedenie    
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 63A/ 30 mA 37,44 44,93
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 63A/ 100 mA 37,44 44,93
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 63A/ 300 mA 37,44 44,93
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 80A/ 30 mA 39,06 46,87
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 80A/ 100 mA 39,06 46,87
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 80A/ 300 mA 39,06 46,87
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 100A/  30 mA 40,57 48,68
Prúdový chránič RX LB    2P  0 až 100A/ 100 mA 40,57 48,68
Prúdový chránič LB         2P  0 až 100A/ 300 mA 40,57 48,68
Štvorpólové prevedenie    
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 63A/ 30 mA 40,14 48,17
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 63A/ 100 mA 40,14 48,17
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 63A/ 300 mA 40,14 48,17
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 80A/ 30 mA 42,94 51,53
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 80A/ 100 mA 42,94 51,53
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 80A/ 300 mA 42,94 51,53
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 100A/  30 mA 44,45 53,35
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 100A/ 100 mA 44,45 53,35
Prúdový chránič RX LB   4P  0 až 100A/ 300 mA 44,45 53,35
     

Prúdové chrániče RX-L

bez DPH s DPH
Dvojpólové prevedenie    
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 25A/ 30 mA 20,77 24,93
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 25A/ 100 mA 20,77 24,93
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 25A/ 300 mA 20,77 24,93
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 40A/ 30 mA 20,77 24,93
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 40A/ 100 mA 20,77 24,93
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 40A/ 300 mA 20,77 24,93
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 63A/  30 mA 22,21 26,65
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 63A/ 100 mA 22,21 26,65
Prúdový chránič RX L  2P  0 až 63A/ 300 mA 22,21 26,65
Štvorpólové prevedenie    
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 25A/ 30 mA 24,36 29,23
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 25A/ 100 mA 24,36 29,23
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 25A/ 300 mA 24,36 29,23
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 40A/ 30 mA 24,36 29,23
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 40A/ 100 mA 24,36 29,23
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 40A/ 300 mA 24,36 29,23
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 63A/  30 mA 25,79 30,95
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 63A/ 100 mA 25,79 30,95
Prúdový chránič RX L  4P  0 až 63A/ 300 mA 25,79 30,95
     

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou

 bez DPH s DPH
Dvojpólové prevedenie charakteristika B    
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 4A / 30 mA 30,75 36,90
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 4A / 100 mA 30,75 36,90
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 6A / 30 mA 29,46 35,35
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 6A / 100 mA 29,46 35,35
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 10A / 30 mA 27,95 33,54
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 10A / 100 mA 27,95 33,54
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 16A / 30 mA 27,95 33,54
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 16A / 100 mA 27,95 33,54
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 20A / 30 mA 29,46 35,35
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 20A / 100 mA 29,46 35,35
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 25A / 30 mA 29,46 35,35
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 25A / 100 mA 29,46 35,35
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 32A / 30 mA 30,75 36,90
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 32A / 100 mA 30,75 36,90
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 40A / 30 mA 30,75 36,90
Prúdový chránič RX RCBO  2P  B 40A / 100 mA 30,75 36,90
Dvojpólové prevedenie charakteristika C    
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 4A / 30 mA 32,80 39,36
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 4A / 100 mA 32,80 39,36
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 6A / 30 mA 31,51 37,81
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 6A / 100 mA 31,51 37,81
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 10A / 30 mA 30,00 36,00
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 10A / 100 mA 30,00 36,00
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 16A / 30 mA 30,00 36,00
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 16A / 100 mA 30,00 36,00
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 20A / 30 mA 31,51 37,81
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 20A / 100 mA 31,51 37,81
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 25A / 30 mA 31,51 37,81
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 25A / 100 mA 31,51 37,81
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 32A / 30 mA 32,80 39,36
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 32A / 100 mA 32,80 39,36
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 40A / 30 mA 32,80 39,36
Prúdový chránič RX RCBO  2P  C 40A / 100 mA 32,80 39,36
     

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou

bez DPH s DPH
Dvojpólové prevedenie charakteristika B    
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul   2P  B 4A / 30 mA 14,24 17,09
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul   2P  B 6A / 30 mA 14,08 16,90
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul   2P  B 10A / 30 mA 14,08 16,90
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul   2P  B 16A / 30 mA 14,08 16,90
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul   2P  B 20A / 30 mA 14,24 17,09
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul   2P  B 25A / 30 mA 14,24 17,09
Dvojpólové prevedenie charakteristika C    
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul  2P  C 4A / 30 mA 14,24 17,09
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul  2P  C 6A / 30 mA 14,08 16,90
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul  2P  C 10A / 30 mA 14,08 16,90
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul  2P  C 16A / 30 mA 14,08 16,90
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul  2P  C 20A / 30 mA 14,24 17,09
Prúdový chránič RX RCBO 1 modul  2P  C 25A / 30 mA 14,24 17,09