Modulárne rozvodnice pod omietku

                           

Rozvodnice
bez DPH s DPH
Pod omietku s ocelovými dverami    
KLV - POD 14M U1/14 F     Pln.oceľ 20,92 25,10
KLV - POD 28M U2/28 F     Pln.oceľ 24,37 29,24
KLV - POD 42M U3/42 F     Pln.oceľ 33,03 39,64
KLV - POD 56M U4/56 F     Pln.oceľ 40,23 48,27
Pod omietku s dymovým sklom    
KLV - POD 14M U1/14 DT    Dym.plast    
KLV - POD 28M U2/28 DT    Dym.plast    
KLV - POD 42M U3/42 DT    Dym.plast    
KLV - POD 56M U4/56 DT    Dym.plast