Bytové rozvodnice

V montáži je zahnuté kompletné prepojenie a zakáblovanie prvkov rozvodnice.

 

Zdarma Vám vypracujeme :

cenovú kalkuláciu

poskytneme poradenstvo

zvolíme optimálne riešenie zapojenia prvkov 

s prihliadnutím na celkovú funkčnosť zariadenia, 

ktoré je najdôležitejšou časťou elektroinštalácie vo Vašom dome , či byte.

Súčasťou rozvodnice je atest o skúške

pre potreby revízie zariadenia a inštalácie.