Výroba rozvádzačov NN, MaR,

 

Vyrábame rozvádzače NN do 1000 V, pre bytovú výstavbu a  priemysel.

Od roku 1993 sa zameriavame hlavne na výrobu rozvádzačov pre meranie a reguláciu (MaR) s použitím riadiacich systémov 

Johnsons Control , Honeywell ,Sauter , Schneider Electric - tac , Landis+Gyr a pod.

 

Výroba je zameraná pre tieto oblasti použitia :

priemyselné rozvádzače

rozvádzače určené pre riadenie technologických liniek a MaR

rozvádzače pre stroje a jednoúčelové zariadenia

rozvádzače pre inteligentné riadenie budov

elektromerové rozvádzače a bytové rozvodnice

rozvádzače pre prečerpávacie stanice

rozvádzače pre verejné osvetlenie  RVO

 

Z dôvodov skvalitnenia výroby a služieb , sú naše výrobky popisované a označované
laserovou technológiou. Prednosti tejto technológie sú hlavne vo vysokej trvácnosti
     značenia a celkového dizajnu.

 

  

Viac >>