Rekonštrukcie , servis a údržba.

Ponúkame nie len výrobu nových zariadení, ale aj rekonštrukcie starších nevyhovujúcich zariadení - ich zmeny , úpravy a servis.

Tieto zásahy do stávajúcich zariadení , sú zvyčajne potrebné pri zmenách technológií , softwaru , riešení úspor , rozširovaní technológií , prípadne iných zmien.

Príklad riešenia kompletnej rekonštrukcie zariadenia kotolne v rodinnom dome.

    Pred...                                                       Po ....
 

Momentálna ekonomická situácia a snaha o dosiahnutie najnižšej ceny, ktorá je zvyčajne prvoradé kritérium, sa prejavuje aj takýmito finálnými ,, výrobkami " . / foto vľavo /

Preto je na zvážení , či je najnižšia cena , aj najekonomickejším riešením !!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pred

Po


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pred

Po


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pred

Po - pracujeme ....


Rekonštrukcia prečerpávacej stanice odpadových vôd ,

s využitím GSM prenosu stavu plavákov a stavov zariadenia.