Rekonštrukcie, servis, údržba 

Ponúkame nie len výrobu nových zariadení, ale aj rekonštrukcie starších a už nevyhovujúcich zariadení - ich zmeny, úpravy a servis.
Tieto zásahy do stávajúcich zariadení, sú zvyčajne potrebné pri zmenách technológií, úsporách miesta z dôvodov pridania prvkov, prípadne  iných zmien.
Za úvahu len stojí, či je ekonomicky výhodnejší ich repas, alebo výmena zariadenia.

Výroba a výmena starých nevyhovujúcich štítkov na výrobných zariadenia.

Pred...
Po ...
 

Príklad riešenia kompletnej výmeny zariadenia kotolne

v rodinnom dome.

                                                 Pred...                                                       Po ....

 

Momentálna ekonomická situácia a snaha o dosiahnutie najnižšej ceny, ktorá je zvyčajne prvoradé kritérium, sa prejavuje aj takýmito finálnými ,, výrobkami " . / foto vľavo / niektorých firiem.

Preto je na zvážení, či je najnižšia cena aj najekonomickejším riešením !!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rekonštrukcia v objekte kostola.

 Súčasťou nového je automatické riadenie 3 kostolných zvonov dľa zadania cez PLC Zelio.

Pred...

Po...

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pred a po rekonštrukcii.

Výmena dvoch zariadení za jedno s nahradením obsahu rozvádzača inými prvkami.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pred a po rekonštrukcii.

Kompletná výmena a rozšírenie starých a nevyhovujúcich skríň.


Rekonštrukcia prečerpávacej stanice odpadových vôd ,

s využitím GSM prenosu stavu plavákov a stavov zariadenia.