Predaj elektro tovaru.

 

Obchodnú činnosť riešim prevažne formou vopred vypracovanej cenovej ponuky s následnou záväznou objednávkou .

Ponúkam celý sortiment produktov od renomovaných výrobcov , podľa želania zákazníka .

 • Inštalačné krabice pod omietku a na omietku , trubky , hadice
 •  Domové prístroje, zásuvky , vypínače , súmrakové spínače
 •  Priemyselné spínače, zásuvky a vidlice
 •  Káble pre pevné a pohyblivé uloženie
 •  Vodiče
 •  Prepäťové ochrany
 •  Ističe, pomocné kontakty, prepojovacie lišty
 •  Výkonové ističe
 •  Modulárne prístroje pre domovú automatizáciu ,prúdové chrániče, motorové
 •  Spúšťače
 •  Poistky a príslušenstvo
 •  Stýkače
 •  Relé nadprúdové, napäťové, prednostne, tepelné, pomocné, časové, pamäťové,
 •      programovacie digitálne  alebo analógové
 •  Signálky a ovládací hlavice
 •  Svorky a svorkovnice
 •  Meracie prístroje a transformátory, elektromery, termostaty a spínací hodiny
 •  Modulové rozvodnice
 •  Poistkové skrine a elektromerové rozvádzače
 •  Vývodky
 •  Transformátory
 Veľa ďalšieho tovaru podľa dopytu  
Výrobu domových rozvádzačov a rozvodníc podľa požiadaviek zákazníka

 


Plastové dosky 2000 x 1000 x 2,3,4mm

PVC dosky vhodné pre použitie v elektrotechnike.

Farba Ral 7035