Činnosti

Výroba rozvádzačov NN, MaR,

 

Vyrábame rozvádzače NN do 1000 V, pre bytovú výstavbu a  priemysel.

Od roku 1993 sa zameriavame hlavne na výrobu rozvádzačov pre meranie a reguláciu (MaR) s použitím riadiacich systémov  Johnsons Control , Honeywell ,Sauter , Schneider Electric - tac , Siemens , Landis+Gyr a pod.

 

Výroba je zameraná pre tieto oblasti použitia :

  • priemyselné rozvádzače
  • rozvádzače určené pre riadenie technologických liniek a MaR
  • rozvádzače pre stroje a jednoúčelové zariadenia
  • rozvádzače pre inteligentné riadenie budov
  • elektromerové rozvádzače a bytové rozvodnice
  • rozvádzače pre automatické riadenie prečerpávacích staníc
  • rozvádzače pre verejné osvetlenie

 

Z dôvodov skvalitnenia výroby a služieb , sú naše výrobky popisované a označované
laserovou technológiou. Prednosti tejto technológie sú hlavne vo vysokej trvácnosti
     značenia a celkového dizajnu.